Služby

Prostredníctvom mojich služieb, ako aj služieb poskytovaných mojim partnerom, Vám ponúkam:

BEZPLATNÉ odborné poradenstvo, konzultácie, analýzy

 • Odborné cenové analýzy šité na mieru.
 • Poradenstvo je bezplatné.

Právny servis prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie LEGAL PARTNER,

 • Kompletné právne služby špecializované v oblasti realít.
 • Zmluvy autorizované advokátom – najvyššia právna ochrana
 • Rady, hĺbkové analýzy a odporúčané riešenia.
 • Odbornosť podložená niekoľko ročnou praxou.

Preverenie nehnuteľnosti katastrálnym operátom

 • Každá nehnuteľnosť je preverovaná z pohľadu jej histórie.
 • Garantujem Vám skutočne majetkovo-právne čisté nehnuteľnosti!

Vypracovanie znaleckého posudku

 • Súčasťou procesu nadobúdania nehnuteľnosti je vypracovanie znaleckého posudku.

Geometrické plány a zamerania

 • Komplexná geodetická činnosť prostredníctvom renomovanej geodetickej spoločnosti Geoddat, spol. s r.o.

GARANCIA najvýhodnejších podmienok pre hypotekárny úver

 • Garancia najvýhodnejších hypotekárnych podmienok na Slovensku – Garantovaná hypotéka.
 • V prípade ak bude úver zamietnutý, zložený depozit Vám bude vrátený.

Notárska úschova, bankový depozit, vinkulácia

 • K zabezpečeniu Vašich finančných prostriedkov využívam nástroje, ako sú: notárska úschova, bankový depozit, prípadne vinkulácia účtu.
 • Detailne Vás oboznámim s ich jednotlivými výhodami a samozrejme ich pre Vás zabezpečím na kľúč.

Katastrálny servis

 • Podanie návrhov na vklad záložného práva, vlastníckeho práva, výmaz záložných práv, zmena adresy, resp. akýkoľvek osobný kontakt s katastrálnym operátom zabezpečím osobne za Vás.

Odovzdanie nehnuteľnosti, správca, odhlásenie energií

 • Fyzické odovzdanie nehnuteľnosti, ako aj následné povinnosti voči správcovi, dodávateľom energií, daňovému úradu, odhlásenie trvalého pobytu prípadne koncesionárskych poplatkov, Vám pomôžem zabezpečiť.

Agent kupujúceho

 Služba určená výhradne kupujúcim, ktorej súčasťou je servis:

 •  aktívne vyhľadávanie vhodnej nehnuteľnosti
 • posúdenie vhodnosti ako aj aktuálnosti ponúkanej nehnuteľnosti
 • zasielanie, podľa kupujúceho zadaných kritérií, vyselektovanej nehnuteľnosti
 • preverenie všetkých okolností, týkajúcich sa predaja nehnuteľnosti
 • vyjednanie najlepších podmienok kúpy a samozrejme aj kúpnej ceny
 • dozorovanie procesu nadobúdania vlastníckych práv ako aj odovzdanie nehnuteľnosti do užívania

GARANTUJEME VAŠU SPOKOJNOSŤ.